Software-Program
  Operating System
  Implement
  Maintenance
     
     
 
Order (ขาย,ผลิต,Forecast,Projectงาน, งานตามสั่ง) & Delivery Plan
Planning-Production Plan,Master Plan
Purchasing-PO-PR & PO-Auto
Inventory-MA & Lot tracking  
Production Control งานผลิตสินค้า & History Production  
OEEประสิทธิภาพการทำงาน(Man- Machinery-แผนก-Process)
Costing – ต้นทุน แบบ realtime..
Delivery จัดส่ง ในประเทศ-ต่างประเทศ
Inventory-FG & Lot Tracking 
 
BOM สูตรการผลิต Realtime
Material use Plan, Process Plan & Alert
PO receive Plan & Alert, Summary
Capacity-กำลังผลิต & Alert
WIP(work in process) งานระหว่างทำ
Job Finished by Cust,Line,Product
Loss Analysis(Mat,FG,Process) &
Data Analysis & Graph
MD Function (One screen see all)
Alert Function
Advance Function-Auto& Alert
 
MANU2005 : MRP-ERP Project (Manufacturing Resource Planning)

คือโปรแกรมงานผลิต Bom-Order-วางแผน-จัดซื้อ-สโตร์-Production-WIP-Costing-DELIVERY-Lot Traking, Machine cap,OEE,Barcode,Gantt,graph,Alert&Auto work
@ เป็น ระบบปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรม ,ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตทั่วไป และรับจ้างผลิต, ผลิต-ติดตั้งโครงการ, PLANT งานต่างๆ ,ใช้บริหารงาน-การปฏิบัติงานแผนกต่างๆ, ช่วยควบคุมงาน ทั้งภายใน ภายนอกโรงงาน SITEงาน-ติตตามงาน-วิเคราะห์งาน

MANU2005 เป็นระบบ MRP-ERP(Manufacturing Resource Planning) ที่มีชีวิต ช่วยดูแลจัดการตรวจเช็คงาน ให้ตลอดเวลา ,งานส่วนไหนมีปัญหา ระบบจะเตือนหรือ แจ้งให้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
@ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ-ประหยัดเวลา ใช้ขับเคลื่อนงานได้เร็วขึ้น,ทำงานคล่องตัวได้มากขึ้น, สั่งงานได้ชัดเจนรวดเร็วขึ้น, ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด,ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย,ช่วยลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มปริมาณงาน เพิ่มคุณภาพงาน
@ ใช้ปฏิบัติงาน-ควบคุมงานต่างสถานที่ได้ เช่น office โรงงานแยกจากกัน หรือ work fromhome หรือทำงานหน้า site
@ รองรับการทำงานแบบ Realtime, Multi-User, Multi-Tasking, Multi-Currency, Multi-Language
@ MANU2005 รองรับข้อมูลได้ในปริมาณมาก,ปริมาณ job 5000+/Month โดยความเร็วไม่ตก

MANU2005 ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต ระบบ mrp-erp ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม ฟังชั่นต่างๆของ MANU2005 จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเป็นผลมาจากความทรงประสิทธิภาพของ โปรแกรม เพื่อให้คุณสามารถสร้างผลกำไรที่เติบโตขึ้นเมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์ MANU2005, ปัจจุบันผู้ผลิตกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงให้ทันเวลาและความต้องการอยู่ตลอดเวลา, ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลด้านการตลาด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฏเกณฑ์ทางกฎหมายต่างๆ, ทำให้ผู้ผลิตต้องเผชิญกับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น, รวมถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลกำไรในขณะที่ต้องคงขีดความสามารถในการแข่งขันเอาไว้นั้นเป็นงานที่ไม่ง่ายนัก MANU2005 เป็นซอฟท์แวร์ ที่มีฟังชั่นการทำงานที่ครบวงจร ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดตารางการผลิต ดำเนินการ และเฝ้าติดตามกิจกรรมการผลิตทั้งหมดได้ ตั้งแต่วัตถุดิบ, กระบวนการ Process, ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยระบบงานที่รองรับการผลิตแบบ mixed-mode และ make-to-order ที่มีความยืดหยุ่นสูงและให้ความคล่องตัวมากที่สุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีและสร้างขึ้นบนโมเดลข้อมูลแบบครบวงจรที่เป็นหนึ่งเดียว MANU2005 ให้มุมมองที่แม่นยำเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบทันเหตุการณ์ ช่วยให้สามารถจัดการดำเนินงานได้อย่างมั่นใจใน การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

@ MANU2005 สร้างขึ้นเพื่อการเติบโตด้านการผลิต แข่งขัน พัฒนา และเติบโตในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกัน, ช่วยผู้ผลิตควบคุมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ช่วยสร้างผลกำไรจากการใช้ Output ของ MANU2005 ช่วยบริหารงาน

User/Operator : ได้ประโยชน์เมื่อใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานในส่วนของ office โรงงาน เช่น งานขาย-งานสั่งผลิต Make to order, Make to stock, or Mix mode, วางแผนผลิต, จัดซื้อ-จัดหา, คลังวัสดุ-คลังสินค้า , ค่าใช้จ่าย-Overhead, จัดส่งสินค้า, ซื้อ-ขายต่างประเทศ, BOM และออกฟอร์มเอกสารต่างๆ ภาษาไทยและอังกฤษ, มี Alert ต่างๆ ช่วยเตือน กรณีที่งานมีปัญหา

Supervisor : ได้ประโยชน์เมื่อใช้เป็นเครื่องมือ ติดต่อประสานงานในโรงงานระหว่างหน่วยงานต่างๆได้ สะดวกรวดเร็ว,ลดการขัดแย้งในการทำงานและไปในทิศทางเดียวกัน,ลดการประชุม, ทำให้ได้ปริมาณงานมากขึ้นในแต่ละวัน ,แผนการผลิตและแผนอื่นๆ โปรแกรม Update ตลอดเวลา,รายงานต้นทุนการผลิต-ต้นทุนสินค้า, งานระหว่างผลิต, งานผลิตแล้วเสร็จ, ประสิทธิภาพการทำงาน, งานสรุป-วิเคราะห์ ต่างๆ โปรแกรมทำให้โดยอัตโนมัติ

Manager : ได้ประโยชน์เมื่อใช้เป็นเครื่องมือ บริหารงาน การควบคุม-ติดตาม-ตรวจสอบผลของงาน การแก้ปัญหางาน, ความคืบหน้าของงาน, การเคลื่อนไหวของงาน, ประสิทธิภาพของงาน, ผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน ได้โดยตรงตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์สถานะการณ์ในขณะนั้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

Director : ได้ประโยชน์เมื่อใช้เป็นเครื่องมือ ประเมิน-วิเคราะห์งานของหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายสโตร์, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดส่ง, ฝ่ายต้นทุน, ฝ่ายบริหาร ดูผลประกอบการได้โดยตรง ตลอดเวลา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจภายนอก


โรงงานอุตสาหกรรม ธรรมชาติงาน เป็นระบบ MRP (Manufacturing Resource Planning).....ERP ของโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย MRP+FINANCE(การเงิน) ซึ่ง แตกต่างกับระบบบัญชีแบบ TRADING, ระบบ MRP เป็นการแปรรูปวัสดุ-วัตถุดิบเป็นสินค้าหรือชิ้นงาน โดยมี Process เข้ามาเกี่ยวข้องและอื่นๆอีกมากมาย...ส่วน งานบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเสร็จ ตัวเลขจึงเข้าบัญชี...งาน MRP เริ่มตั้งแต่ คำสั่งซื้อสินค้า(Order-คำสั่งขาย) หรือ Forecast (บางธุรกิจ) การวางแผนผลิต เป็นการเตรียมงานล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานจริง เป็นการแปรรูปวัสดุ-วัตถุดิบ ด้วยกระบวนการ Process และในขณะปฏิบัติงานอยู่ยังสรุปอะไรไม่ได้ (กำลังยุ่งอยู่)สิ่งเหล่านี้ระบบต้องรายงานสถานะได้ บางธุรกิจต้องใช้งานระหว่างผลิตด้วย กรณีที่สินค้าใช้เวลาผลิตนานหลายวัน มีสูญเสียหรือ Reprocess เกิดขึ้น เพื่อทราบ สถานภาพของงาน และต้องรอจนกว่างานจะแล้วเสร็จ เป็นสินค้าหรือชิ้นงาน จึงสามารถส่งข้อมูลเข้าบัญชีได้ จะเห็นว่าขณะทำงานอยู่กระบวนการต่างๆที่ปฏิบัติอยู่ งานบัญชีจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง... โรงงานอุตสาหกรรม งาน 80% เป็นงานในส่วน MRP บัญชีจะเป็น finance การงิน 20% ดังนั้นโรงงานที่ใช้ระบบบัญชีมาทำงานแทน ระบบ MRP จะยุ่งมาก ข้อมูลต่างๆจะไม่ครบถ้วน.... รายงานของ MRP ต้องสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน เพื่อนำไป ปรับปรุงประสิทธ ภาพการทำงานในส่วนต่างๆ.... แต่งานบัญชีจะต้องแจกแจง รายละเอียดเพื่อตรวจสอบได้ ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย,นำไปใช้งานได้ไม่สะดวกด้านโรงงาน ... โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จึงต้อง มีระบบ MRP ทำงาน ร่วมกับ Finance เพื่อจะได้เป็นระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ สมบูรณ์


Copyright © 2015 MNS Twenty One Co., Ltd. All rights reserved.....Phone : 086-3298819, 086-3141719 e-mail : info@manu2005.com